Poskytujeme služby v oblasti sťahovania a požičovne vozíkov či vozidiel.

Sťahovanie

Profesionálne sťahovacie služby
Poskytujeme komplexné služby v oblasti sťahovania, autodopravy a požičovne prívesných vozíkov.

Pozrieť viac
Využitím našich služieb sa zbavíte zbytočných starostí ako sa presťahovať. Váš nábytok a osobné veci presťahujeme s maximálnym dôrazom na bezpečnosť pri manipulácii s ním. Spoločnosť je vybavená špeciálnym naradím a skúsenosťami na presťahovanie ťažkých bremien, ako sú trezory, klavíry, stroje a zariadenia.

SCHODOLEZ

Ako prvý na Slovensku prichádzame s technológiou na prenášanie ťažkých bremien. Naša spoločnosť používa špeciálne profesionálne pomôcky na sťahovacie práce.

Pozrieť viac
Na sťahovanie ťažkých bremien používame špeciálny schodolez GOLEM, ktorý dokáže prostredníctvom jedného pracovníka presťahovať bremeno, alebo sťahovať trezor do váhy 1000 kg. Uvedený schodolez vlastníme ako jediná spoločnosť v SR a tým sa stávame lídrom v oblasti sťahovania na Slovensku. Naše ďalšie schodolezy, ktoré používame pri našej práci sú schodolez ZEUS vhodný na sťahovanie tlačiarní a schodolez HERKULES vhodný na menšie bremená a sťahovanie automatov.

Rady pred sťahovaním

Prečítajte si naše rady pre sťahovaním, aby ste na nič nezabudli a nič vás pri sťahovaní neprekvapilo.

Pozrieť viac

Naše rady

 • skontrolujte si, či máte v poriadku nájomnú zmluvu na nový byt
 • skontrolujte si osobné veci a dokumenty: cestovné doklady, rodné listy, zdravotný záznam, sobášny list, cestovné lístky
 • oznámte zmenu bydliska: lekárovi, banke, poisťovni, známym, škole, v práci, právnikovi, susedom v prípade potreby, vašim známym
 • nahláste si doposielanie pošty na novú adresu, zrušte si odoberanie periodík
 • v čase objednávky oznámte spol. SLIVKA, s. r. o., dátum, čas, presné adresy a tel. kontakty na obidve miesta sťahovania
 • odhláste a prihláste k dátumu sťahovania odber elektriny, vody, plynu
 • ukončite s vašim spoločenstvom bytov nájomnú zmluvu a oznámte im nových nájomníkov
 • oznámte ukončenie dodávateľom služieb a nahláste im novú adresu
 • vypustite prebytočnú vodu s práčky, rozmrazte mrazničku a chladničku
 • dohodnite si starostlivosť o vaše deti a domáce zvieratá v čase sťahovania
 • rezervujte si voľný priestor pred domom postačujúci na zaparkovanie nákladného vozidla
 • presvedčte sa, že ste vybrali všetko z chladničky, mrazničky, práčky
 • v čase sťahovania zabezpečte fundovanú osobu pre prípad, že by mali naši pracovníci nejaké otázky alebo požiadavky
 • po naložení nábytku a vecí do vozidla skontrolujte celý byt a uistite sa, že ste na nič nezabudli
 • uzatvorte uzáver vody, plynu a vypnite elektrický istič

Požičovňa

Ponúkame zapožičanie prívesných vozíkov a vozidiel. Poskytujeme iba profesionálne vybavenie, vo vynikajúcom stave.

Sťahovanie PROFI - SLIVKA poskytuje profesionálne sťahovanie na celom území SR a EÚ.

Sťahovanie na celom území SR zabezpečujeme z našich pobočiek sťahovanie Banská Bystrica, sťahovanie Nitra, sťahovanie Zvolen, sťahovanie Bratislava, sťahovanie Žilina, sťahovanie Košice.

Vykonávame tieto činnosti:

 • sťahovanie bytov, sťahovanie nábytku či preprava nábytku, sťahovanie kancelárií, sťahovanie IT techniky – server, rack a iné
 • sťahovanie ťažkých bremien – trezory, klavíry, bankomaty, priemyselné stroje a zariadenia, bazény, vírivky, laboratorné vybavenie, sklady, archívy a pod.
 • vykonávame podporné činnosti pri technickom a infraštruktúrnom facility manažmente pre spoločnosti v celej SR

Realizujeme sťahovanie na celom území EU, podľa požiadaviek zákazníka vrátane obhliadky, návrhu realizácie, dodávky baliaceho materiálu, baliace služby, demontáž, presun mobiliáru, nakladanie, vykladanie, montáž, rozmiestnenie a likvidácia nábytku a zariadení, a pod.

Sme cenovo prístupní

Všetky naše služby sú cenovo prístupné od sťahovania až po prenájom vozíkov.

Sme profesionáli

Všetci naši zamestnanci sú odborne vyškolení a k svojej práci pristupujú vysoko profesionálne.

Maximálna bezpečnosť

Váš nábytok a osobné veci presťahujeme s maximálnym dôrazom na bezpečnosť pri manipulácii s ním.

Vždy podľa plánu

V našej spoločnosti Stahovanie PROFI - SLIVKA pracujeme vždy podľa plánu. Prostredníctvom CRM systému, ktorý spracováva údaje týkajúce sa interakcie so zákazníkmi a ako taký je potom prepojený s ostatnými firemnými systémami. Zákazník tak má ihneď k dispozícii na emaili cenovú ponuku, objednávku, termín realizácie, faktúru, platbu a pod.

Chcete sa pred objednaním sťahovania niečo opýtať?
Kontaktujte nás na čísle:
DISPEČING SK:
+421 (0)950 333 222


Sťahovanie profi SLIVKA poskytuje profesionálne sťahovanie. Sťahovanie bytov, sťahovanie nábytku, sťahovanie ťažkých bremien, sťahovanie trezorov, sťahovanie klavírov.