Spoločnosť SLIVKA group, s.r.o. je profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa sťahovacími službami pôsobiaca na Slovenskom trhu od roku 2005. Je spoločnosťou s vyše 10 ročnou tradíciou a stabilitou založenou na množstve spokojných klientov a partnerov, ktorým zabezpečuje komplexné služby v sťahovaní a aplikuje do svojich činností najmodernejšie technológie.

Portfólio produktov a služieb je vytvorené na základe potrieb zákazníkov a vyznačuje sa komplexnosťou a profesionalitou v oblasti sťahovacích služieb, autodopravy a požičovni prívesných vozíkov.

Doménou spoločnosti SLIVKA group, s.r.o. je návrh, realizácia, servis a likvidácia s najnovšími technologickými prostriedkami v oblasti sťahovacích služieb, ako aj odborného poradenstva pri sťahovaní.

Inovácie a rozvíjanie spoločnosti zabezpečuje vždy najnovší technologický postup a napredovanie v sťahovacích službách.