1. Orange, a. s., Bratislava, pobočka B. Bystrica, komplexné sťahovanie telekom. zariadení a serverov
 2. SPP, a. s., Bratislava, pobočka Brezno, komplexné presťahovanie kancelárií
 3. Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, komplexné presťahovanie reštauračného zariadenia
 4. Vašica Zvolen, Komplexné sťahovanie zariadenia
 5. SPP, a. s., Bratislava, pobočka Zvolen, komplexné sťahovanie kancelárií
 6. Dospot Bratislava, komplexné sťahovanie zariadenia
 7. Vzájomná zdravotná poisťovňa – Dôvera, a. s., Bratislava, pobočka Zvolen, komplexné sťahovanie archívu
 8. SPP, a. s., Bratislava, pobočka V. Krtíš, komplexné sťahovanie celého objektu kancelárií
 9. Asset Soft, a. s., Bratislava, pobočka B. Bystrica komplexné sťahovanie celého objektu kancelárií
 10. SDV–SCAC, s.r.o., Zlín CZ, balenie telekom. zariadení
 11. Stomia- ZP s.r.o. , Košice, pobočka B. Bystrica, komplexné sťahovanie zariadenia
 12. Letecké prevádzkové služby SR, š.p. , Bratislava, letisko Sliač, komplexné presťahovanie kancelárií a trezorov
 13. Colný úrad B. Bystrica, sťahovanie trezorov
 14. Rika trans s.r.o., B. Štiavnica, komplexné sťahovanie kancelárií
 15. SBD Zvolen, sťahovanie trezorov
 16. VAV centrum, sro, B. Bystrica, sťahovanie ťažkých bremien
 17. Slovenský metrologický inšpektorát, sťahovanie a montáž nového nábytku
 18. Daňové riaditeľstvo, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, REVÚCA, komplexné sťahovanie kancelárií, sťahovanie ťažkých bremien trezorov
 19. Úrad práce, Revúca, komplexné sťahovanie kancelárií
 20. Účtovná, Nitra, sťahovanie kancelárií v rámci NR
 21. Česká poisťovňa Slovensko, Nitra, komplexné sťahovanie kancelárií
 22. Pool Agentur Mobelhandels GmbH, Ulm, DE, komplexné sťahovanie firmy
 23. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, komplexné sťahovanie katedry hudobnej, výtvarnej a 20 ks klavírov
 24. Garant Martin sro, Martin, preprava
 25. Dôvera, Nitra, Zvolen, komplexné sťahovanie archívov
 26. Gamo, a.s. , B.Bystrica, komplexné sťahovanie kancelárií a archívu
 27. Stiken, sro, Nitra, komplexné sťahovanie kancelárií, archívu a trezorov
 28. Johnson controls, s.r.o. , sťahovanie trezorov v celej SR
 29. Slovenská sporiteľňa, a.s. , Sťahovanie trezorov v celej SR
 30. ČSOB, a.s. , Sťahovanie trezorov
 31. Bystronic Czech Republic s.r.o. , sťahovanie lisov od 5 ton do 30 ton
 32. ATOS IT Solutions and Services s. r. o. , Sťahovanie a kotvenie bankomatov po celej SR
 33. Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Bratislava, Sťahovanie tlačiarní po celom Slovensku
 34. GEBRÜDER WEISS, s.r.o. , Senec, Sťahovanie ťažkých bremien po celom Slovensku
 35. VÚSAPL, a.s. , Nitra, Komplexné sťahovanie laboratórií.
 36. SAFETRONICS a.s. , Banská Bystrica, Sťahovanie trezorov po celom Slovensku
 37. Patológia, s.r.o., Martin, Komplexne sťahovanie patológie v Lučenci