Naše rady


skontrolujte si, či máte v poriadku nájomnú zmluvu na nový byt

skontrolujte si osobné veci a dokumenty: cestovné doklady, rodné listy, zdravotný záznam, sobášny list, cestovné lístky

oznámte zmenu bydliska: lekárovi, banke, poisťovni, známym, škole, v práci, právnikovi, susedom v prípade potreby, vašim známym

nahláste si doposielanie pošty na novú adresu, zrušte si odoberanie periodík

v čase objednávky oznámte spol. SLIVKA, s. r. o., dátum, čas, presné adresy a tel. kontakty na obidve miesta sťahovania

odhláste a prihláste k dátumu sťahovania odber elektriny, vody, plynu

ukončite s vašim spoločenstvom bytov nájomnú zmluvu a oznámte im nových nájomníkov

oznámte ukončenie dodávateľom služieb a nahláste im novú adresu

vypustite prebytočnú vodu s práčky, rozmrazte mrazničku a chladničku

dohodnite si starostlivosť o vaše deti a domáce zvieratá v čase sťahovania

rezervujte si voľný priestor pred domom postačujúci na zaparkovanie nákladného vozidla

presvedčte sa, že ste vybrali všetko z chladničky, mrazničky, práčky

v čase sťahovania zabezpečte fundovanú osobu pre prípad, že by mali naši pracovníci nejaké otázky alebo požiadavky

po naložení nábytku a vecí do vozidla skontrolujte celý byt a uistite sa, že ste na nič nezabudli

uzatvorte uzáver vody, plynu a vypnite elektrický istič