Spoločnosť SLIVKA sa podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia, ako aj na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

Zabezpečuje likvidáciu a odvoz odpadu, ako starý nábytok, zariadenia, vypratávanie pivníc, garáži, budov, likvidáciu výpočtovej techniky, elektrospotrebičov a pod.

Zabezpečujeme ekologickú likvidáciu s odvozom na skládku a roztriedenie podľa druhu odpadu. Zabezpečujeme taktiež ekologickú likvidáciu baliaceho materiálu.

Staráme sa s dôrazom o čistotu vozového parku, kde ekologickým spôsobom čistíme naše vozidlá.